Úřední dny a úřední hodiny k 1. lednu 2012

den

odbor

úřední den

úřední hodiny

Pondělí

všechny odbory MěÚ

ANO

8.00 - 17.00

Úterý

OVV

NE

 8,00 - 14,00

Středa

všechny odbory MěÚ

ANO

8.00 - 17.00

Čtvrtek

OVV

NE

 8,00 - 14,00

Pátek

OKST, OF,  OŽÚ, OD, OVV

ANO

8.00 - 14.00

 Pátek

OV, OŽP, OSV, OH, OŠKT

NE

 

 

 OKST

odbor kanceláře starosty a tajemníka

OŽÚ

obecní živnostenský úřad

 OF

odbor finanční

OSV

odbor sociálních věcí

 OV

odbor výstavby

OH

odbor hospodářský

 OŽP

odbor životního prostředí

OD

odbor dopravy

 OŠKT

odbor školství, kultury a tělovýchovy

OVV

odbor vnitřních věcí

OI 

odbor investiční

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2012 | Pelhřimov MěÚ
 
Stránky společnosti ADVICE.CZ
Systém byl pořízen v rámci projektu realizovaného v programu SROP a byl spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj a Městem Pelhřimov